DŪSEIKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ KOKYBĖS POLITIKA

Dūseikių socialinės globos namai yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Globos namų misija – teikti kvalifikuotas, kokybiškas, modernias, prieinamas ir saugias socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo poreikius ir lūkesčius.

Globos namų vizija – moderni, nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, atvira socialinės globos įstaiga, telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę, bei atsakingai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius.

Globos namų aukščiausioji vadovybė siekdama pagrindinio tikslo:

  • analizuoja klientų ir kitų suinteresuotųjų šalių poreikius, įvertindami savo kompetencijas ir paslaugų suteikimo galimybes;
  • identifikuoja bei valdo veikloje kylančias rizikas ir galimybes;
  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standarto reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • siekia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • reguliariai peržiūri ir esant poreikiui koreguoja kokybės vadybos sistemos politiką, tikslus bei procedūras;
  • įsipareigoja teikti ir nuolat gerinti paslaugų kokybę;
  • užtikrina galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti įstaigos veikloje.

ISO 9001 : 2015 sertifikatas


2021 m. liepa
Direktorius Remigijus Šimkus

Skip to content