INFORMACIJA GYVENTOJŲ ARTIMIESIEMS

Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 9 val. iki 19 val.

1. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.

2. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo, į globos namų patalpas be pasitinkančio darbuotojo neužeina, pasiskambina į skyrių, kuriame gyvena jo artimasis, laukia prie durų, kol darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą, informuos apie pagrindinius reikalavimus lankymo metu.

3. Prieš įeidami į globos namus, lankytojai turi dezinfekuoti rankas, nuo visų globos įstaigoje esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo.

4. Lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: lankymas draudžiamas kai lankytojai karščiuoja, kosi, sunkiai kvėpuoja ir pan.);

5. Lankymas uždarose patalpose organizuojamas laikantis šių sąlygų:

5.1. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

5.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;

5.3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių;

5.4.vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;

5.5. gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje ar gyventojo kambaryje, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;

5.6. pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos, dezinfekuojamos ir išvalomos.

6. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:

6.1. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti  2-3 asmenys;

6.2. rekomenduojame laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo;

6.3. rekomenduojama lankymo trukmė iki 1 val.;

6.4. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;

6.5. lankymo metu tam numatytoje vietoje neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.

7. Atvykę lankytojai registruojami asmenų lankymosi Globos namuose registracijos žurnale.

Maloniai prašome Jūsų supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir globos namų gyventojus.

SKYRIŲ TELEFONO NUMERIAI:

  • BUDINTI SLAUGYTOJA 867860370; 844420006
  • I KORPUSAS II AUKŠTAS – 864566983
  • II KORPUSAS I AUKŠTAS – 860920274
  • II KORPUSAS II AUKŠTAS – 867824045
  • III KORPUSAS I AUKŠTAS – 867860540
  • III KORPUSAS II AUKŠTAS – 860920375
  • III KORPUSAS III AUKŠTAS – 867692734
  • ADMINISTRACIJA – 860692519; 860692369
Skip to content