Vasario 15 d. globos namų salėje vyko renginys skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 104- osioms metinėms paminėti. Užimtumo specialistė R. Žemeckienė susirinkusiems, priminė Lietuvos Valstybės atkūrimo istoriją, pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną ir susibūrus į komandas sudalyvauti viktorinoje „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“. Palinkėjus žaidėjams sėkmės prasidėjo viktorina. Tarp komandų užvirė varžytuvės, kurie […]

Vasario 14 – ąją – Šv. Valentino dieną susirinkome į salę švęsti įsimylėjėlių dienos. Tai nuostabi proga pasakyti brangiems žmonėms, kaip mes juos mylime ir džiaugiamės, kad jie yra greta mūsų. Porelės žaidė įvairius žaidimus, drąsiai žvelgdami vienas kitam į akis išsakė pačius meiliausius žodžius ir stipriai priglaudė vienas kitą prie širdies. Lai meilė niekad […]

Vasario 11 d. Dūseikių socialinės globos namų bendruomenė, minėjo Pasaulinę ligonių dieną. Ta proga Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos kunigas S. Grigas, padedamas kunigo  Vinc. Nguyen Kim Hoan, aukojo Šv. Mišias.  Jų metu gyventojams buvo suteikiamas Ligonių sakramentas, kuris sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais. Taip pat šią dieną kunigai S. Grigas ir […]

Atsižvelgiant į tai, kad šalyje sparčiai plinta SARS-CoV-2 viruso Omikron atmaina ir siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevenciją: gyventojų lankymas laikinai draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenų lankymąsi, kai tai susiję su jų darbo pareigų atlikimu. Visais atvejais gyventojų lankymas, kitų asmenų lankymasis, kai tai yra susiję su jų pareigų atlikimu, […]

Atsižvelgiant į esamą situaciją ir augantį SARS-CoV-2 viruso omikron atmainai COVID-19 liga sergančiųjų skaičių, maloniai prašome būti supratingais ir siūlome laikinai nelankyti savo artimųjų, gyvenančių Globos namuose. Esant poreikiui prašome kreiptis į Globos namų socialinius darbuotojus telefonu, el. paštu, nurodytais šios interneto svetainės kontaktuose, ar kitomis komunikavimo priemonėmis ir jie atsakys į Jūsų klausimus ir […]

2022 m. sausio 27 d. Dūseikių socialinės globos namuose vyko visuotinis gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja globos namų taryba. Atviru balsavimu globos namų gyventojai išrinko septynis globos namų tarybos narius. Globos namų tarybos sudėtis: 1. Globos namų tarybos pirmininkas: gyventojas Albinas Taurozevičius; 2. Globos namų tarybos nariai: gyventojai Sigutė Pabrėžaitė, Pranas Gedminas, Žydrūnas […]

Skip to content