Globos namų taryba

2022 m. sausio 27 d. Dūseikių socialinės globos namuose vyko visuotinis gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja globos namų taryba. Atviru balsavimu globos namų gyventojai išrinko septynis globos namų tarybos narius.

Globos namų tarybos sudėtis:

1. Globos namų tarybos pirmininkas: gyventojas Albinas Taurozevičius;

2. Globos namų tarybos nariai: gyventojai Sigutė Pabrėžaitė, Pranas Gedminas, Žydrūnas Turskis, Jonas Žiauga,  socialinė darbuotoja Meilė Grušienė, socialinio darbuotojo padėjėja Kristina Klišauskienė.

Skip to content