Globos namų gyventojų lankytojų dėmesiui!!!

Atsižvelgiant į esamą situaciją ir augantį SARS-CoV-2 viruso omikron atmainai COVID-19 liga sergančiųjų skaičių, maloniai prašome būti supratingais ir siūlome laikinai nelankyti savo artimųjų, gyvenančių Globos namuose. Esant poreikiui prašome kreiptis į Globos namų socialinius darbuotojus telefonu, el. paštu, nurodytais šios interneto svetainės kontaktuose, ar kitomis komunikavimo priemonėmis ir jie atsakys į Jūsų klausimus ir suras alternatyvių pabendravimo būdų.

Ačiū už supratimą ir reikalavimų laikymąsi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir Globos namų gyventojus.

Taip pat primename, kad, vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo 17 p. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4/asr), stacionarios socialinės globos įstaigos gyventojui diagnozavus COVID-19 ir (arba) Lietuvos Respublikoje arba savivaldybės teritorijoje paskelbus karantino režimą, griežtai draudžiama lankyti gyventojus, išskyrus terminalinės būklės gyventojus ir (ar) asmenis, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su jų darbo pareigų atlikimu.

                                                                                                             Administracija

                                                                                                            2022-02-03

Skip to content