NAUJA INFORMACIJA DĖL GYVENTOJŲ LANKYMO GLOBOS NAMUOSE!!!

Atsižvelgiant į tai, kad šalyje sparčiai plinta SARS-CoV-2 viruso Omikron atmaina ir siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevenciją: gyventojų lankymas laikinai draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenų lankymąsi, kai tai susiję su jų darbo pareigų atlikimu. Visais atvejais gyventojų lankymas, kitų asmenų lankymasis, kai tai yra susiję su jų pareigų atlikimu, globos namuose organizuojamas laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ ir Socialinės globos normų aprašo V skyriuje nurodytų sąlygų.

Esant poreikiui prašome kreiptis į Globos namų socialinius darbuotojus telefonu, el. paštu, nurodytais šios interneto svetainės kontaktuose, ar kitomis komunikavimo priemonėmis ir jie atsakys į Jūsų klausimus ir suras alternatyvių pabendravimo būdų.

Ačiū už supratimą ir reikalavimų laikymąsi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir Globos namų gyventojus.

Administracija

2022.02.14

      

Skip to content