Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11 d. Dūseikių socialinės globos namų bendruomenė, minėjo Pasaulinę ligonių dieną. Ta proga Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos kunigas S. Grigas, padedamas kunigo  Vinc. Nguyen Kim Hoan, aukojo Šv. Mišias.  Jų metu gyventojams buvo suteikiamas Ligonių sakramentas, kuris sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais. Taip pat šią dieną kunigai S. Grigas ir Vinc. Nguyen Kim Hoan, lankė visus globos namų bendruomenės gyventojus, kurie dėl savo negalios ar prastos sveikatos būklės yra „įkalinti“ lovose ar savo pačių kūnuose su ribotomis galimybėmis judėti, kalbėti, pasirūpinti savimi,  jiems taipogi buvo suteiktas Ligonių sakramentas.

Globos namų taryba

Skip to content