Kelionė į Žemaičių Kalvarijos atlaidus

Liepos 2-12 dienomis Žemaičių Kalvarijoje vyksta Didieji atlaidai. Tai šventovė,  kurią tuo metu aplanko visos Lietuvos tikintieji ir, su giesmėmis eidami Kalvarijos kalnus, dar kartą apmąsto Kristaus kančios slėpinį. Šiuo laikotarpiu atlaidai įgyja naują aspektą- kiekviena diena skiriama atskirų profesijų, luomų ir amžiaus žmonėms. Liepos 2-oji – žmonių brolybės diena. Šią dieną Šventų Mišių aukoje dalyvavo keletas mūsų globos namų gyventojų. Buvo meldžiamasi už socialinius darbuotojus, dirbančius globos, senelių namuose, nevyriausybinėse organizacijose bei savanorius. Mintyse paprašėme jiems Dievo palaimos, sveikatos ir stiprybės jų nelengvame darbe. Apėję Kristaus kančios kelio stočių koplyčias, pasimeldę, praturtėję dvasiškai, pavargę, bet laimingi, grįžome tęsti savo kasdieninių darbų.

Socialinė darbuotoja Ingrita Kontrimienė

Skip to content