Siūlome darbą

Šiuo metu Įstaiga siūlo darbą:

Medicinos psichologui

Pareigybės lygis – A1

Reikalingas išsilavinimas: būti baigus universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą arba iki 1990 m. kovo 11 d. būti baigus vienpakopę penkerių metų universitetinių psichologijos studijų programą.

Pareigybės paskirtis – psichologinės pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas proto ir (ar) psichinę negalią turintiems globos namų gyventojams, jų artimiesiems.

Medicinos psichologas atlieka asmens sveikatos priežiūrą, apimančią psichologinį įvertinimą, psichologinę intervenciją ligoms ir sutrikimams gydyti, psichologinėms problemoms spręsti ir psichosocialiniam funkcionavimui gerinti, ligų ir sutrikimų prevenciją ir sveikatos stiprinimą, remiantis sistemine biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. 

Kineziterapeutui

Pareigybės lygis – A

Išsilavinimas – turėti aukštąjį išsilavinimą ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.

Darbo pobūdis – teikti kineziterapijos paslaugas visų amžiaus grupių pacientams.

Papildomi gebėjimai (kompetencijos): gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir/ar proto negalią. Turėti galiojančią kineziterapeuto licenciją ir spaudą.

Kontaktinis asmuo: direktorė Nijolė Rubežienė, tel. 860692519, el.p. nijole.rubeziene@duseikiusgn.lt

Skip to content