Apie mus

Dūseikių socialinės globos namai yra įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Žmogaus orumas ir gerovė – vieni iš svarbiausių socialinės veiklos aspektų, padėti kiekvienam jaustis lygiateisiam  – vienas iš socialinio darbo uždavinių. Dėl socialinio ir fizinio nesavarankiškumo mūsų gyventojams reikalinga nuolatinė priežiūra ir pagalba, todėl kasdien rūpestingai teikiame individualias socialinės globos paslaugas, atitinkančias gyventojų savarankiškumo lygį, užtikrinančias socialinius poreikius.

Išsilavinusių, veiklių, pozityvaus požiūrio ir atsakingų darbuotojų komanda rūpinasi kiekvieno globos namų gyventojo gyvenimo kokybe. Gyventojams sudarytos orios, jų lūkesčius atitinkančios gyvenimo sąlygos, padedančios integruotis į aplinką. Puoselėjamos žmogiškosios vertybės, tarpusavio santykiai vystomi pagarbos ir pasitikėjimo pagrindu.

Globos namų misija – teikti kvalifikuotas, kokybiškas, modernias, prieinamas ir saugias socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo poreikius ir lūkesčius.

Globos namų vizija – moderni, nuolat tobulėjanti ir taikanti pažangiausius socialinės globos metodus, atvira socialinės globos įstaiga,  telkianti kvalifikuotų darbuotojų komandą, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę, bei atsakingai ir dinamiškai reaguojanti į paslaugų gavėjų poreikius.

 

Norinčius apžiūrėti mūsų globos namus, aplinką, susipažinti su gyvenimo sąlygomis, teikiamomis paslaugomis prašome kreiptis  tel. (8-444) 20009, 8 60692519 ar adresu: Dūseikių socialinės globos namai, Stoties g. 14, Dūseikių k., Tryškių sen., Telšių raj., LT-88188

Skip to content