Darbo užmokestis

Informacija apie Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2021
I ketvirtis
2021
II ketvirtis
2021
III ketvirtis
2021
IV ketvirtis
 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  3  2346  2268
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  4  1615  1720
 Socialiniai darbuotojai  11  1394  1473
 Bendrosios praktikos slaugytojai  11  1278,92  1292
 Užimtumo specialistas  4  1115  1068
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  901  1243
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  62,5  1049  1104
 Slaugytojų padėjėjai  11  1033  1140
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  9,5  877  907
 Darbininkai (D lygis)  3  652  710
 125,2
Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2020
I ketvirtis
2020
II ketvirtis
2020
III ketvirtis
2020
IV ketvirtis
 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  3  2102  2119  2102  2920
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  4  1780  1734  1498  2250
 Socialiniai darbuotojai  11  1290  1375  1200  1669
 Bendrosios praktikos slaugytojai  11  1072  1054  1018  1328
 Užimtumo specialistas  4  958  1066  1089 1079
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  886  1149  918  1185
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  62,5  979  1013  1069  1200
 Slaugytojų padėjėjai  11  1070  1018  1073  1071
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  9,5  746  984  811  1142
 Darbininkai (D lygis)  3  607  607  650  790
 125,2

§

Skip to content