Darbo užmokestis

Informacija apie Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybių pavadinimas Pareigybės sk. 2020
 

I ketvirtis

2020 

II ketvirtis

2020 

III ketvirtis

2020 

IV ketvirtis

 Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojas (-ai)  3  2102  2119  2102  2920
 Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  4  1780  1734  1498  2250
 Socialiniai darbuotojai  11  1290  1375  1200   1669
 Bendrosios praktikos slaugytojai  11  1072  1054  1018  1328 
 Užimtumo specialistas  4  958  1066  1089 1079 
 Kiti specialistai (A ir B lygis)  6,2  886  1149  918  1185  
 Socialinių darbuotojų padėjėjai  62,5  979  1013  1069  1200
 Slaugytojų padėjėjai  11  1070  1018  1073  1071
 Kiti kvalifikuoti darbininkai (C lygis)  9,5  746  984  811  1142
 Darbininkai (D lygis)  3  607  607  650  790
   125,2        
Skip to content