Darbo užmokestis

Informacija apie Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Dūseikių socialinės globos namų darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybių pavadinimas Darbuotojų

skaičius

2019

I ketvirtis

2019

II ketvirtis

2019

III ketvirtis

2019

IV ketvirtis

Socialinis darbuotojas 10 1074 1072  1015  1168
Užimtumo specialistas 4 740 807  672  703
Soc. darbuotojo padėjėjas 61,5 784 786  782  814
Bendrosios praktikos slaugytojos 10 1044 943  1020  1063
Slaugytojo padėjėjas 11 804 783  780  953
Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas 3 793 726  835  868
Skalbėja 2 555 555  555  555
Virėja 4 673 650  617  650
Virtuvės darbininkas 7 670 643  555  644
Skip to content