Dažniausiai užduodami klausimai

AR ĮSTAIGOJE TEIKIAMA LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGA?Dūseikių socialinės globos namuose yra įsteigtos 2 vietos laikino atokvėpio paslaugai gauti.
KAS GALI GAUTI ATOKVĖPIO PASLAUGĄ?š■ Senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
■ Asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
KOKIA YRA EILĖS LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAI GAUTI SUTEIKIMO TVARKA?Eilė laikino atokvėpio paslaugai gauti sudaroma, atsižvelgiant į savivaldybės socialinės paramos skyriaus arba fizinio asmens kreipimąsi dėl paslaugų teikimo galimybių.
Kiekviena užklausa dėl laikino atokvėpio paslaugos suteikimo registruojama žurnale laikino atokvėpio paslaugai gauti. Tokiu būdu sudaroma pageidaujančių gauti laikino atokvėpio paslaugą asmenų eilė, nurodant numatoma apsigyventi datą.
Atsiradus laisvai trumpalaikės socialinės globos vietai, ji siūloma savivaldybės socialinės paramos skyriui arba fiziniam asmeniui, kuris išreiškė norą gauti minėtas paslaugas globos namuose, atsižvelgiant į pageidaujamą apsigyvenimo datą.
Jeigu asmuo dar nepradėjo gauti atokvėpio paslaugos, tačiau pateikė prašymą dėl paslaugų atsisakymo arba mirė, jis išbraukiamas iš eilės. Tokiu atveju laikino atokvėpio paslaugos vieta siūloma sekančiam eilėje esančiam asmeniui.
KAIP GAUTI ATOKVĖPIO PASLAUGĄ?Asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu, pateikiant laisvos formos rašytinį prašymą.
KIEK LAIKO GALI BŪTI TEIKIAMA ATOKVĖPIO PASLAUGA?Paslauga teikiama ne trumpiau kaip 12 valandų per parą iki 3 mėnesių.
KOKIA YRA ATOKVĖPIO PASLAUGOS KAINA?Atokvėpio paslauga teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų (komercinė sutartis) arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu).
Atokvėpio paslaugos kaina asmeniui su negalia 1180,00 Eur per mėnesį, asmeniui su sunkia negalia – 1320,00 Eur per mėnesį.
AR ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS?Dūseikių socialinės globos namuose yra įsteigtos 5 vietos trumpalaikei socialinei globai gauti.
KOKIA YRA EILĖS TRUMPALAIKEI SOCIALINEI GLOBAI GAUTI SUTEIKIMO TVARKA?Eilė trumpalaikei socialinei globai gauti sudaroma, atsižvelgiant į savivaldybės socialinės paramos skyriaus arba fizinio asmens kreipimąsi dėl apgyvendinimo paslaugų socialinės globos namuose teikimo galimybių.
Kiekviena užklausa dėl apgyvendinimo paslaugų suteikimo registruojama žurnale trumpalaikei socialinei globai gauti. Tokiu būdu sudaroma pageidaujančių gauti trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenų eilė, nurodant numatoma apsigyventi datą.
Atsiradus laisvai trumpalaikės socialinės globos vietai, ji siūloma savivaldybės
socialinės paramos skyriui arba fiziniam asmeniui, kuris išreiškė norą gauti minėtas paslaugas globos namuose, atsižvelgiant į pageidaujamą apsigyvenimo datą.
Jeigu asmuo dar nepradėjo gauti trumpalaikės socialinės globos, tačiau pateikė prašymą dėl paslaugų atsisakymo arba mirė, jis išbraukiamas iš eilės. Tokiu atveju trumpalaikės socialinės globos vieta siūloma sekančiam eilėje esančiam asmeniui.
KOKIA YRA TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS KAINA?Trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo ir globos namų (komercinė sutartis) arba paslaugas gaunančio asmens ar globėjo/rūpintojo, savivaldybės ir globos namų (savivaldybės sprendimu). Trumpalaikės socialinės globos paslaugos kaina asmeniui su negalia 1180,00 Eur per mėnesį, asmeniui su sunkia negalia – 1320,00 Eur per mėnesį.
Skip to content