Globos namų taryba

2020 m. sausio 20 d. Dūseikių socialinės globos namuose vyko visuotinis gyventojų susirinkimas, kurio metu buvo išrinkta nauja globos namų taryba. Atviru balsavimu globos namų gyventojai išrinko septynis globos namų tarybos narius.

Globos namų tarybos sudėtis:

1. Globos namų tarybos pirmininkas: gyventoja Daivutė Liaudanskienė;

2. Globos namų tarybos nariai: gyventojai: Gražina Sidaravičiutė, Pranas Gedminas, Albinas Taurozevičius, Virginijus Lekstutis  socialinė darbuotojo Aušra Lukauskienė, socialinio darbuotojo padėjėja Jolanta Urbonienė.

 

Globos namų tarybos nuostatai

Globos namų tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Skip to content