Grupinio gyvenimo namai

Grupinio gyvenimo namai – ilgalaikę socialinę globą teikianti socialinės globos įstaiga, kurioje bendruomenėje atskirose patalpose namų aplinkoje gyvena iki 10 nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams socialinės, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje.

Ilgalaikės socialinės globos Grupinio gyvenimo namuose paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su psichine ir (ar) proto negalia.

Teikimo trukmė / dažnumas: daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

Asmeniui, atsižvelgiant į asmens poreikius, Grupinio gyvenimo namuose teikiamos šios socialinės globos paslaugos:

  1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
  2. apgyvendinimas;
  3. kasdienio gyvenimo, darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  4. laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
  5. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Grupinio gyvenimo namų gyventojams sveikatos priežiūros, užimtumo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje.

Grupinio gyvenimo namuose paslaugas teikia socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjai.

Grupinio gyvenimo namų darbuotojai orientuoti į konkretų žmogų, jam padeda ne daugiau negu jam pačiam tikrai to reikia, skatindami siekti savarankiškumo, padėdami jam užmegzti socialinius ryšius, įgyti pasitikėjimo savimi. Pagalba teikiama tik tokiose srityse, kuriose asmeniui jos tikrai reikia.

Grupinio gyvenimo namai orientuoti į asmens įgalinimą gyventi kiek įmanoma savarankiškiau bendruomenėje.

Dūseikių socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namai įsikūrę Telšių m, Luokės skg. 12, juose gyvena 10 asmenų.

Skip to content