Ilgalaikės socialinės globos paslaugos

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Kai asmeniui nustatomas ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis, kartu su socialinėmis teikiamos ir slaugos paslaugos.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su psichine ir (ar) proto negalia.

Teikimo trukmė / dažnumas: daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

Asmeniui, atsižvelgiant į asmens poreikius, įstaigoje teikiamos šios socialinės globos paslaugos:

 1. informavimas;
 2. konsultavimas;
 3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
 4. apgyvendinimas;
 5. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 6. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, asmens higiena, bendraujant ir pan.);
 7. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 8. laisvalaikio organizavimas;
 9. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
 10. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.),
 11. maitinimas,
 12. sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ir teikimas;
 13. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

Globos namuose ilgalaikė socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis LR Socialinių paslaugų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinės globos normų aprašu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.

 

Ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikia kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kiti specialistai bei individualios priežiūros personalas.

Skip to content