Komisijos ir darbo grupės

Dūseikių socialinės globos namuose yra sudarytos ir veikia šios komisijos:

Viešųjų pirkimų komisija:

Virginijus Puplauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – komisijos pirmininkas;

Silva Šarkūnienė, vyr. buhalterio pavaduotoja – komisijos sekretorė;

Irena Žaranskienė, vyr. slaugytoja – komisijos narė;

Vitalija Vaitiekūnienė, vyr. socilinė darbuotoja – komisijos narė

_

Gautos paramos priėmimo komisija:

Nijolė Rubežienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams – komisijos pirmininkė;

Silva Šarkūnienė, vyr. buhalterio pavaduotoja – komisijos sekretorė;

Aušra Taraškienė, socialinė darbuotoja – komisijos sekretorė;

Eglė Žaranskienė, socialinė darbuotoja – komisijos narė.

_

Etikos komisija:

Nijolė Rubežienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams – komisijos pirmininkė;

Vida Lukauskienė, personalo specialistė – sekretorė – komisijos narė;

Vitalija Vaitiekūnienė, vyr. socialinė darbuotoja – komisijos narė;

Irena Žaranskienė, vyr. slaugytoja – komisijos narė;

Irena Rubežienė, socialinė darbuotoja – komisijos narė.

_

Gyventojų turto tvarkymo komisija:

Vitalija Vaitiekūnienė, vyr. socialinė darbuotoja – komisijos pirmininkė;

Irena Žaranskienė, vyr. slaugytoja – komisijos narė;

Zita Judeikienė, buhalterė – komisijos narė;

Inesa Bajoraitė, užimtumo specialistė – komisijos narė;

Nijolė Bagočienė – užimtumo specialistė, komisijos narė;

Rasa Žemeckienė – užimtumo specialistė, komisijos narė;

Paulius Končius – kineziterapeutas, komisijos narys.

_

Švaros ir maitinimo paslaugų tikrinimo komisija:

Nijolė Rubežienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams, komisijos pirmininkė;

Vitalija Vaitiekūnienė, vyr. socialinė darbuotoja, komisijos narė;

Irena Žaranskienė, vyr. slaugytoja, komisijos narė;

Janina Lukošiūtė, masažuotoja, komisijos narė;

Danutė Žiulkuvienė, buitinių paslaugų tvarkytoja, komisijos narė.

_

Korupcijos prevencijos komisija:

Vitalija Vaitiekūnienė, vyriausioji socialinė darbuotoja, komisijos pirmininkė;

Sonata Lekavičienė – socialinio darbuotojo padėjėja, komisijos narė;

Asta Šarkienė – bendrosios praktikos slaugytoja, komisijos narė.

Skip to content