Komisijos ir darbo grupės

Dūseikių socialinės globos namuose yra sudarytos ir veikia šios komisijos:

Vidaus kontrolės užtikrinimo darbo grupė

Lina Karunkevičienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, darbo grupės vadovė;

Vitalija Vaitiekūnienė – socialinio darbo tarnybos vadovė, darbo grupės narė;

Zina Kačinskienė – vyriausioji buhalterė, darbo grupės narė;

Irena Žaranskienė – vyriausioji slaugytoja, darbo grupės narė;

Vida Lukauskienė – personalo specialistė – sekretorė, darbo grupės narė.

 

Gyventojų asmeninio turto (pinigų) kontrolės komisiją

Zina Kačinskienė – vyriausioji buhalterė, komisijos pirmininkė;

Vida Lukauskienė – personalo specialistė – sekretorė, komisijos narė;

Elena Čėsnienė – bendrosios praktikos slaugytoja, komisijos narė.

Gyventojų turto tvarkymo komisiją

Vitalija Vaitiekūnienė – socialinio darbo tarnybos vadovė, komisijos pirmininkė;

Irena Žaranskienė – vyriausioji slaugytoja, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Zita Judeikienė – buhalterė, komisijos narė;

Rima Mečionė – sandėlininkė, komisijos narė;

Nijolė Bagočienė – užimtumo specialistė, komisijos narė;

Rasa Žemeckienė – užimtumo specialistė, komisijos narė;

Janina Kojelienė – gydomojo masažo specialistė, komisijos narė.

 

Higienos – sanitarinio stovio ir maitinimo paslaugų stebėsenos ir kontrolės komisija

Irena Žaranskienė – vyriausioji slaugytoja, komisijos pirmininkė;

Vitalija Vaitiekūnienė – socialinio darbo tarnybos vadovė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Janina Kojelienė – gydomojo masažo specialistė, komisijos narė;

Zita Žeimienė – socialinė darbuotoja, komisijos narė;

Eglė Žaranskienė – socialinė darbuotoja, komisijos narė.

Smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisija

Irena Žaranskienė – vyriausioji slaugytoja, komisijos pirmininkė;

Meilė Grušienė – socialinė darbuotoja, komisijos narė;

Rasa Žemeckienė – užimtumo specialistė, komisijos narė.

Etikos komisija

Lina Karunkevičienė – direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, komisijos pirmininkė;

Irena Rubežienė – socialinė darbuotoja, komisijos narė;

Vida Lukauskienė – personalo specialistė – sekretorė, komisijos narė.

Korupcijos prevencijos komisija

Vitalija Vaitiekūnienė – vyriausioji socialinė darbuotoja, komisijos pirmininkė;

Sonata Lekavičienė – socialinio darbuotojo padėjėja, komisijos narė;

Asta Šarkienė – bendrosios praktikos slaugytoja, komisijos narė.

Skip to content