Korupcijos prevencija

Dūseikių socialinės globos namuose atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją ir kontrolę – socialinio darbo tarnybos vadovė Vitalija Vaitiekūnienė, tel. Nr. 860692369

Asmuo, kurį su Dūseikių socialinės globos namais sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, praktikos, savanorystės ir pan.), apie pažeidimus šioje įstaigoje, turi teisę pateikti informaciją globos namuose veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu.
Detalesnę informaciją rasite skiltyje Pranešėjų apsauga.

Kiti asmenys gali pranešti apie korupcijos apraiškas Dūseikių socialinės globos namuose, informaciją pateikdami el. pašto adresu vitalija.vaitiekuniene@duseikiusgn.lt

Dūseikių socialinės globos namai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Taip pat galite kreiptis į LR Specialiųjų tyrimų tarnybą: visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.

Atmintinė, ką turi žinoti darbuotojas susidūręs su korupcija.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį

Įsakymas dėl antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Antikorupcinio elgesio kodekso priedas

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybes

Skip to content