Plano įgyvendinimo ataskaitos

  • Korupcijos prevencijos programos plano įgyvendinimo ataskaitos

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 m. ataskaita

Skip to content