Projektai

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojasTelšių rajono savivaldybės administracija
Projekto numeris08.1.1-CPVA-V-427-0001
Projekto vertė2 849 677,25
Europos Sąjungos lėšos2 849 677,25
Savivaldybės biudžeto lėšos0,00
Partnerio lėšos0,00
Įgyvendinimo trukmė2020–2023

Projektas bus finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

www.esinvesticijos.lt 

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ sutartį (toliau – Projektas). Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais VšĮ „Gyvenk kartu“, Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Telšių centru „Viltis“, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubu „Telšių atjauta“ ir Dūseikių socialinės globos namais.

Projektu bus siekiama sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, pagal poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.  

Siekiant veiksmingo ir tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, Telšių regione bus sukurta bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūra.

Skip to content