Projektai

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojasTelšių rajono savivaldybės administracija
Projekto numeris08.1.1-CPVA-V-427-0001
Projekto vertė2 849 677,25
Europos Sąjungos lėšos2 849 677,25
Savivaldybės biudžeto lėšos0,00
Partnerio lėšos0,00
Įgyvendinimo trukmė2020–2023

Projektas bus finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo

www.esinvesticijos.lt 

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ sutartį (toliau – Projektas). Projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriais VšĮ „Gyvenk kartu“, Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Telšių centru „Viltis“, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubu „Telšių atjauta“ ir Dūseikių socialinės globos namais.

Projektu bus siekiama sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, pagal poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.  

Siekiant veiksmingo ir tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, Telšių regione bus sukurta bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūra.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA: INVESTICIJOS Į INFRASTRUKTŪRĄ“ 

PROJEKTAS „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA MAŽEIKIŲ RAJONE“

Projekto vykdytojasMažeikių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriai Dūseikių socialinės globos namai
Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras
Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“
Projekto numeris08.1.1-CPVA-V-427-16-0002
Projekto vertė1 075 874,94 Eur
ES lėšos957 528,70 Eur
LR valstybės biudžeto lėšos 118 346,24 Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 0,00 Eur
Sutarties pasirašymo data 2020 m. gruodžio 22 d.
Įgyvendinimo pabaiga2023 m. vasario 28 d.

Projekto poreikis. Mažeikių rajono savivaldybėje nesudarytos galimybės asmenims su proto ir/ar psichikos negalia gauti šeimoje ir bendruomenėje teikiamas paslaugas. Problemai spręsti Projekto metu planuojama statyti vienus naujus grupinio gyvenimo namus (GGN) Mažeikiuose bei įsigyti 2 sklypus su pastatais Mažeikiuose ir Viekšniuose ir pritaikyti šiuos pastatus GGN veiklai. Užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtrai numatoma remontuoti turimus pastatus Mažeikiuose (Pavenčių g. 4) ir Viekšniuose (Bažnyčios g. 15A).

Projekto rezultatai. Projekto metu tikslinei grupei bus sukurta 30 apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros vietų. Projekto vykdytojas kartu su partneriais užtikrins, kad visose modernizuotose įstaigose bus apgyvendinta ir paslaugas gaus 20 tikslinės grupės narių iš pertvarkomų Dūseikių socialinės globos namų naujai steigiamuose GGN bei GGN gyventojams pagal jų individualius veiklos planus būtų teikiamos dienos užimtumo, darbinių, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos. Likusios 10 vietų apgyvendinimo paslaugų įstaigose bus skirtos Mažeikių rajono gyventojams, priklausantiems tikslinei grupei ir kuriems nustatytas tokių paslaugų poreikis.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos.

Siekiant užtikrinti projekto veiklos fizinį tęstinumą, atnaujintos ir įsigytos infrastruktūros priežiūrą ir eksploatacijos išlaidų finansavimą užtikrins Mažeikių rajono savivaldybė savo lėšomis. Už veiklų vykdymą bus atsakingi projekto partneriai – Viešoji įstaiga Mažeikių rajono neįgaliųjų centras ir Viešoji įstaiga „Vilties erdvė“.

Skip to content