Siūlome darbą

Šiuo metu Įstaiga siūlo darbą:

Medicinos psichologui

Pareigybės lygis – A1

Reikalingas išsilavinimas: būti baigus universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą arba iki 1990 m. kovo 11 d. būti baigus vienpakopę penkerių metų universitetinių psichologijos studijų programą.

Pareigybės paskirtis – psichologinės pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas proto ir (ar) psichinę negalią turintiems globos namų gyventojams, jų artimiesiems.

Medicinos psichologas atlieka asmens sveikatos priežiūrą, apimančią psichologinį įvertinimą, psichologinę intervenciją ligoms ir sutrikimams gydyti, psichologinėms problemoms spręsti ir psichosocialiniam funkcionavimui gerinti, ligų ir sutrikimų prevenciją ir sveikatos stiprinimą, remiantis sistemine biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. 

Kontaktinis asmuo: direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams Nijolė Rubežienė, tel. 860692519, el.p. nijole.rubeziene@duseikiusgn.lt

Skip to content