Siūlome darbą

Šiuo metu Įstaiga siūlo darbą:

Medicinos psichologui

Pareigybės lygis – A1

Reikalingas išsilavinimas: būti baigus universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą arba iki 1990 m. kovo 11 d. būti baigus vienpakopę penkerių metų universitetinių psichologijos studijų programą.

Pareigybės paskirtis – psichologinės pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas proto ir (ar) psichinę negalią turintiems globos namų gyventojams, jų artimiesiems.

Medicinos psichologas atlieka asmens sveikatos priežiūrą, apimančią psichologinį įvertinimą, psichologinę intervenciją ligoms ir sutrikimams gydyti, psichologinėms problemoms spręsti ir psichosocialiniam funkcionavimui gerinti, ligų ir sutrikimų prevenciją ir sveikatos stiprinimą, remiantis sistemine biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. 

Užimtumo specialistui (atsakingas už meninę veiklą)

Pareigybės lygis – B

Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.

Darbo pobūdis – ugdyti, atstatyti ir palaikyti neįgalių asmenų kūrybinės saviraiškos gebėjimus, mokyti globos namų gyventojus dainuoti, groti, organizuoti įvairias šventes, pramoginius renginius, ruošti renginių programas, scenarijus, plėtoti globos namų gyventojų ir visuomenės meninį bendradarbiavimą ir kt.

Papildomi gebėjimai (kompetencijos): gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir/ar proto negalią. Mokėti groti bent vienu muzikos instrumentu.

Kineziterapeutui

Pareigybės lygis – A

Išsilavinimas – turėti aukštąjį išsilavinimą ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.

Darbo pobūdis – teikti kineziterapijos paslaugas visų amžiaus grupių pacientams.

Papildomi gebėjimai (kompetencijos): gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir/ar proto negalią. Turėti galiojančią kineziterapeuto licenciją ir spaudą.

Bendrosios praktikos slaugytojai

Pareigybės lygis – B

Išsilavinimas – turėti aukštąjį ar aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo licenciją. Pageidautina turėti psichikos sveikatos slaugytojo kvalifikaciją.

Darbo pobūdis – organizuoti kokybišką slaugą, apimant sveikatos būklės vertinimą, slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą. Paciento sveikatos būklės, savirūpos galimybių vertinimas. Slaugos paslaugų poreikio nustatymas. Slaugos bei kitų gydytojo paskirtų gydomųjų procedūrų atlikimas. Medicininės dokumentacijos tvarkymas.

Papildomi gebėjimai (kompetencijos): gebėti bendrauti su žmonėmis, turinčiais psichinę ir/ar proto negalią. Turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją ir spaudą.

Kontaktinis asmuo: direktorė Nijolė Rubežienė, tel. 860692519, el.p. nijole.rubeziene@duseikiusgn.lt

Skip to content