Tyrimai ir analizės

Dūseikių socialinės globos namuose nėra vykdomi tyrimai ar analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo.

Skip to content