Viešieji ir privatūs interesai

Globos namų pareigų ir viešuosius pirkimus vykdančių asmenų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 
  • Direktoriaus pavaduotoja socialiniams ir medicininiams reikalams;
  • Vyr. buchalterė;
  • Vyr. buchalterės pavaduotoja;
  • Vyr. soc. Darbuotoja;
  • Vyr. slaugytoja;
  • Gydytojas psichiatras.

Viešuosius pirkimus vykdantys asmenys:

1. Pirkimo iniciatoriumi paskirtas darbuotojas;
2. Pirkimo organizatoriumi paskirtas darbuotojas, kuriam suteikta teisė atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus;
3. Darbuotojas, paskirtas viešojo pirkimo komisijos nariu;
4. Ekspertas, pasitelktas viešojo pirkimo metu.

Skundus dėl Globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA
Kontaktinėi nformacija:
Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
Faks. (8 5) 261 0867
El. p. vtek@vtek.lt

Skip to content