Viešieji ir privatūs interesai

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Virginijus Puplauskas yra paskirtas Dūseikių socialinės globos namų  atsakingu darbuotoju – kontroliuojančiu ir prižiūrinčiu kaip deklaruojantys asmenys  laikosi VPDĮ nuostatų.

Globos namų pareigų ir viešuosius pirkimus vykdančių asmenų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
 • Direktoriaus pavaduotojas socialiniams ir medicininiams reikalams;
 • Vyriausiasis buhalteris;
 • Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas;
 • Vyriausiasis socialinis darbuotojas;
 • Vyriausiasis slaugytojas;
 • Gydytojas psichiatras;


Viešuosius pirkimus vykdantys asmenys:

 1. Pirkimo iniciatoriumi paskirtas darbuotojas;
 2. Pirkimo organizatoriumi paskirtas darbuotojas, kuriam suteikta teisė atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus;
 3. Darbuotojas, paskirtas viešojo pirkimo komisijos nariu;
 4. Ekspertas, pasitelktas viešojo pirkimo metu.

Skundus dėl Globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti:
VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA
Kontaktinė informacija:
Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
Faks. (8 5) 261 0867
El. p. vtek@vtek.lt

Skip to content